Kortfattade upplysningar om IQ

Intelligenskvot eller IQ är ett nummer som beskriver individs intelligens i förhållande till övriga population. Ursprunglig definition har vid mätning av intelligenskvot för barn varit: IQ är ett förhållande för mentala ålder till fysisk ålder som multpliceras med ett hundra. Mentala ålder varit fastställd pga genomsnittlig prestandan av intelligenstest i en given åldergrupp.

Typer av IQ-test

Det finns två typer av IQ-test:
1) Verbala - Dessa påvisar nivån på förmågan att hitta övergripande samband hos olika koncept, till exempel ”hund, katt, lejon = djur” eller att utesluta begrepp som inte hör till en grupp: ”fågel, kanin, apa, bil”, att hitta mönster i serier av nummer: ”11,12,14,17,21”, att lösa matematiska ord-uppgifter etc.

2) Icke-verbala - Dessa test är designade för att mäta förmågan att sätta samman kuber, organisera bilder utifrån tidsbunden och logisk sekvens, bygga former av olika delar etc. Vissa av dessa test är ofta riktade mot att utforska dina förmågor att tänka abstrakt, komplext eller i detaljer.

Kom ihåg att när du beslutar dig för att ta ett IQ-test bör du vara fysiskt och framför allt mentalt avslappnad och ta det seriöst, vilket tillåter dig att vara fullständigt koncentrerad.

www.quickiqtest.net

ANVISNINGAR TILL SNABBA IQ-TEST:

Denna IQ-test syftar till att fastställa infödd intelligens.

  • Intelligenstest består av 15-de frågor med bifogade bilder
  • Frågorna är poängsatta enligt svårighetsgrad varenda
  • Felaktiga svar resulterar inte i poängavdrag
  • Det finns alltid bara ett korrekt svar

Vi har drygt 25 000 besökarna per en vecka från hela världen.

BÖRJA