Krátké informace o IQ

Inteligenční kvocient nebo IQ je číslo, které popisuje inteligenci člověka v poměru k ostatním lidem. Původní definice IQ při měření inteligence dětí byla: IQ je poměr mentálniho věku k fyzickému věku krát 100. Mentální věk byl stanovený na základe průměrného výkonu testu inteligence v příslušné věkové skupine.

Druhy IQ testů

Existují dva druhy IQ testů:
1) Slovní - Určují míru schopnosti najít nadřazenou kategorii předložené řady pojmů: "pes, kočka, lev = zvíře", definovat pojem nevztahujíci se ke skupině: "pták, králík, opice, auto", najít zákonitosti v řade čísel: "11,12,14,17,21", řešení matematických slovních úloh, a pod.

2) Neverbální - Tyto testy jsou určeny k měření schopnosti formovat kostky, organizovat obrázky podle času a logickýho sledu, budovat tvary z různých částí, atd. Některé z těchto testů mají často za cíl prozkoumat Vaše abstraktní, komplexní a detailní myšlení.

Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete spravit si IQ test, musíte být fyzicky a hlavně psychicky uvolněný, a brát to vážně, což vám umožní plně se koncentrovat na řešení otázek a dosáhnout co nejreálnější výsledek.

www.quickiqtest.net

INSTRUKCE K RYCHLÉMU IQ TESTU:

Tenhle test slouží na rychlé proskoumání vrozené inteligence.

  • Test IQ se skládá z patnácti otázek s obrázky.
  • Otázky jsou ruzně obodované podle obtížnosti.
  • Za špatně zodpovězené otázky Vám žádný body sražený nebudou.
  • K dispozici je vždy jen jedna správná odpověď.

Máme více než 25 000 návštěvníků za týden z celého světa.

START