Krátke informácie o IQ

Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Pôvodná definícia IQ pri meraní inteligencie detí bola: IQ je pomer mentálneho veku k fyzickému veku vynásobený stomi. Mentálny vek bol stanovený na základe priemerného výkonu testu inteligencie v danej vekovej skupine.

Druhy IQ testov

Existujú dva druhy IQ testov:
1) Slovné - Určujú mieru schopnosti nájsť nadradenú kategóriu predloženej rady pojmov: "pes, mačka, lev = zviera", definovať pojem nevzťahujúci sa k skupine: "vták, králik, opice, auto", nájsť zákonitosti v rade čísel: "11,12,14,17,21", riešenie matematických slovných úloh, a pod.

2) Neverbálne - Tieto testy sú určené na meranie schopnosti formovať kocky, organizovať obrázky podľa času a logického nasledovania, budovať tvary z rôznych častí, atď. Niektoré z týchto testov majú často za cieľ preskúmať Vaše abstraktné, komplexné a detailné myslenie.

Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete spraviť si IQ test, musíte byť fyzicky a hlavne psychicky uvoľnený, a brať to vážne, čo vám umožní plne sa koncentrovať na riešenie otázok a dosiahnuť čo najreálnejší výsledok.

www.quickiqtest.net

INŠTRUKCIE K RÝCHLEMU IQ TESTU:

Tento IQ test slúži na rýchle preskúmanie vrodenej inteligencie.

  • Test pozostáva z pätnástich otázok s obrázkami.
  • Otázky sú rozdielne obodované podľa náročnosti.
  • Za nesprávne odpovede Vám žiadne body strhnuté nebudú.
  • K dispozícii je vždy len jedna správna odpoveď.

Máme vyše 25 000 návštevníkov za týždeň z celého sveta.

ŠTART