Īsa informācija par IQ

Inteliģences koeficients jeb saīsinājumā IQ, ir skaitlis, kas parāda cilvēku inteliģenci salīdzinājumā ar visiem pārējiem. IQ sākotnējā definīcija radās nosakot inteliģences līmeni bērniem un tā bija šāda: IQ ir garīgā vecuma attiecība pret fizisko vecumu, reizināta ar 100. Garīgais vecums tika aprēķināts par pamatu ņemot testa vidējos rezultātus konkrētā vecuma grupā.

IQ testu veidi

Pastāv divu IQ testu veidi:
1) Verbālie - tie nosaka pārbaudāmās personas spējas saskatīt kādas elementu rindas vienojošo konceptu: “suns, kaķis, lauva = dzīvnieks”, identificēt elementu, kas nepieder grupai: “putns, trusis, mērkaķis, mašīna”, atpazīt sistemātiskumu skaitļu virknē: “11, 12, 14, 17, 21”, risināt vārdiskus matemātiskus uzdevumus utt.

2) Neverbālie - šie testi ir radīti, lai noteiktu pārbaudāmā spējas sakārtot attēlus loģiskā secībā un konkrētā laika posmā, no dažādām daļām izveidot formas utt. Bieži vien šo testu mērķis ir izzināt personas abstrakto, komplekso vai uz detaļām orientēto domāšanu.

Atcerieties – brīdī, kad Jūs to esat nolēmis veikt testu, Jums ir jābūt fiziski un, pats galvenais, garīgi atslābinātam un tests ir jāuztver nopietni. Tas ir nepieciešams, lai Jūs testam spētu pilnībā koncentrēties.

www.quickiqtest.net

INSTRUKCIJA ĀTRAJAM IQ TESTAM:

Šis IQ tests īsā laika posmā noteiks Jūsu inteliģences līmeni.

  • IQ testā ir 15 jautājumi ar attēliem.
  • Jautājumi tiek novērtēti ar punktiem atbilstoši to sarežģītības pakāpei.
  • Nepareizas atbildes nesamazinās Jūsu esošo punktu skaitu.
  • Tikai viens no atbilžu variantiem ir pareizs.

Mums nedēļā ir vairāk nekā 25 000 apmeklētāju no visas pasaules.

SĀKT