Lühike informatsioon IQ kohta

Intelligentsuskvoot ehk IQ on number, mis kirjeldab inimese intelligentsust võrreldes ülejäänud rahvastikuga. Algupärane IQ definitsioon mõõtes laste intelligentsi on järgmine: IQ on vaimse ja füüsilise vanuse suhe korrutatud 100-ga. Vaimne vanus arvutatakse põhinedes keskmistele testitulemustele vastavas vanusekategoorias.

IQ testide tüübid

On kahte tüüpi IQ teste:
1) Verbaalsed - Need teevad võimete taseme kindlaks läbi oskuse leida ülim järjepidevs esitatud kontseptsioonide jadas: “koer, kass, lõvi = loom”, leida, milline järgnevatest ei sobi gruppi: “linda, jänes, ahv, auto”, leida regulaarsust numbrite jadas: “11,12,14,17,21”, lahendada matemaatilisi sõnadega ülesandeid jne.

2) Mitteverbaalsed - Need testid on loodud mõõtmaks võimet moodustada kuupe, seada pilte ajalisse ja loogilisse järjekorda, ehitada kujundeid erinevatest osadest jne. Tihti on paljude nende testide eesmärk avastada Su abstraktset, kompleksset või detailset mõtlemist.

Pea meeles, et kui otsustad teha IQ testi, pead olema füüsiliselt ja vaimselt lõdvestunud ja võtma seda tõsiselt, mis omakorda aitab Sul olla täiesti keskendunud.

www.quickiqtest.net

INSTRUKTSIOONID KIIREKS IQ TESTIKS:

See IQ test uurib sobivate küsimustega Su intelligentsust ja seda lühikese aja jooksul.

  • See IQ test koosneb 15. küsimusest koos piltidega.
  • Küsimused on koostatud vastavalt raskusele.
  • Ebaõiged vastused ei võta Su olemasolevast tulemusest punkte maha.
  • Ainult üks vastus on õige.

Meil on üle 25 000 külastaja nädalas kõikjalt maailmast.

ALUSTA