Krótkie informacje o IQ

Iloraz inteligencji albo IQ jest wartością liczbową, opisującą inteligencję człowieka w stosunku do reszty populacji. Pierwotna definicja IQ o mierzeniu inteligencji dzieci była następująca: IQ jest ilorazem wieku mentalnego do wieku fizycznego pomnożonym przez liczbę sto. Wiek mentalny był ustalony na podstawie rezultatu przeciętnego testu inteligencji dla określonej grupy wiekowej.

Typy Testów IQ

Wyróżniamy dwa typy Testów IQ:
1) Słowne - Określają poziom umiejętności znalezienia ogólniejszego pojęcia dla przedstawionego szeregu pojęć: "pies, kot, lew = zwierzę", zidentyfikowania pojęcia nie należącego do grupy: "ptak, królik, małpa, samochód", znalezienia regularności w szeregu liczb: "11,12,14,17,21", rozwiązania matematycznych zadań z treścią, itp.

2) Nie-słowne - Te testy są zaprojektowane aby zmierzyć umiejętność formowania sześcianów, porządkowania obrazków według pewnego czasu i ciągu logicznego, budowania kształtów z rozmaitych części, itp. Niektóre z tych testów są często nastawione na zbadanie twojego myślenia abstrakcyjnego, złożonego i szczegółowego.

Miej na uwadze, że kiedy decydujesz się przystąpić do testu IQ, musisz być fizycznie a głównie umysłowo rozluźniony, i przystąpić na poważnie, co pozwoli ci być w pełni skoncentrowanym.

www.quickiqtest.net

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SZYBKIEGO TESTU IQ:

Ten Test IQ służy do szybkiego badania inteligencji wrodzonej.

  • Test składa się z piętnastu pytań z obrazkami
  • Pytania są ocenione o punktacji zróżnicowanej według wymagań
  • Za nieprawidłowe odpowiedzi nie będą odliczone żadne punkty
  • Zawsze jest tylko jedna właściwa odpowiedź

Mamy ponad 25 000 odwiedzających z całego świata w ciągu tygodnia.

ROZPOCZĄĆ TEST