Quick IQ Test

www.quickiqtest.net

Warunki i zasady użytkowania Strony Internetowej (ostatnia aktualizacja dokumentu 12 maja 2018 roku)

1. Akceptacja warunków

(QuickIQTest.net w dalszej części umowy występujący jako "my" lub "nas" lub "nasz") jest właścicielem strony www.QuickIQTest.net, jej wersji komórkowej i dotykowej (ogólnie „Strony”). Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację jej Warunków i Zasad Użytkowania, Polityki Prywatności, przepisów ustawowych i wykonawczych oraz tego, że kwestie sporne podlegają jurysdykcji lokalnych organów prawa. Jeśli nie akceptujesz powyższych warunków nie jesteś upoważniony do korzystania z tej strony internetowej. Materiał zawarty na stronie internetowej jest chroniony prawami autorskimi i znakiem handlowym. Kontynuując naszą aktywność w naszej witrynie (Strony), zgadzasz się, że zdajesz sobie sprawę z faktu, że będziesz musiał zapłacić, jeśli chcesz otrzymać wyniki testów. Po zakończeniu testu znajdziesz opcje zapłaty za wyniki testów.

2. Zasady korzystania z licencji

 1. Wyrażamy zgodę na tymczasowe pobieranie kopi materiałów (informacji lub /software) ze strony Yoovle Co, wyłącznie do użytku prywatnego bez zgody na jakiekolwiek komercyjne jej wykorzystanie. Jest to licencja, nie zaś przekazanie tytułu i jest przedmiotem następujących ograniczeń:
  1. Zabrania się modyfikowania i kopiowania materiałów;
  2. iPublikowania, czy wykorzystywania materiałów w celach marketingowych lub jakichkolwiek innych;
  3. Prób modyfikowania lub dokonywania jakichkolwiek zmian w software zawartym na stronie QuickIQTest.net;
  4. Usuwania praw autorskich lub innych adnotacji dotyczących praw własności materiałów, jak również
  5. Wysyłania materiałów zawartych na stronie osobom trzecim oraz ich publikowania na innych serwerach.
 2. Niniejsza licencja ulegnie automatycznemu wygaśnięciu w momencie naruszenia, którejkolwiek z powyższych restrykcji, jak również może zostać zakończona ze strony QuickIQTest.netw dowolnym okresie. W momencie zakończenia przeglądania materiałów oraz w momencie wygaśnięcia licencji jesteś zobowiązany do zniszczenia wszystkich pobranych materiałów znajdujących się w twoim posiadaniu zarówno w formacie elektronicznym jak i drukowanym.

3. Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności

 1. Materiały dostępne na stronie QuickIQTest.net są udostępniane “takimi jakimi są". QuickIQTest.netnie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, niniejszym zrzekając się i negując bez wyjątku wszystkie inne gwarancje, w tym domniemane gwarancje, warunki przydatności handlowej, przydatność do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne naruszania praw. Co więcej, QuickIQTest.netnie gwarantuje oraz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnego wyniku oraz niezawodności materiałów widniejących na jego stronach internetowych lub informacji odnoszących się do takich materiałów na witrynach internetowych powiązanych ze stroną.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku QuickIQTest.netoraz jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (włączając w to utratę danych, zysku lub powstałe w wyniku przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub nieprawidłowego korzystania z materiałów zawartych na stronie internetowej QuickIQTest.net nawet gdy QuickIQTest.netlub jego autoryzowany przedstawiciel ustnie lub pisemnie został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne i przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany I Errata

Materiały zawarte na QuickIQTest.net mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. QuickIQTest.netnie bierze na siebie odpowiedzialności co do ich dokładności, kompletności lub aktualności. QuickIQTest.netzastrzega sobie prawo dokonywania zmian w materiałach zawartych na jego stronie bez uprzedniego poinformowania. QuickIQTest.netnie zobowiązuje się do uaktualniania materiałów zawartych na jego stronie.

6. Linki

Na stronie QuickIQTest.netzostały umieszczone linki do stron zewnętrznych, które nie podlegają kontroli QuickIQTest.netYoovle Co nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony QuickIQTest.netKorzystanie z powiązanych witryn sieci web jest na ryzyko użytkownika.

7. Zmiany w zasadach korzystania ze strony Site

QuickIQTest.netrezerwuje sobie nieograniczone prawo do zrewidowania zasad korzystania ze strony bez wcześniejszego uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przestrzeganie bieżących zasad i warunków korzystania ze strony.

8. Przepisy prawa I jurysdykcja

Wszelkie roszczenia w stosunku do QuickIQTest.net będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Słowacji z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych prawach.

9. Komunikacja Elektroniczna

Używając Strony lub wysyłając mail do QuickIQTest.net, komunikujesz się z nami elektronicznie tym samym wyrażasz zgodę na otrzymywanie elektronicznej komunikacji dotyczącej twojego użytkowania Strony. Będziemy się z tobą komunikować za pomocą e- mali lub umieszczając informacje na twojej stronie. Potwierdzasz, że wszystkie porozumienia , notatki, procedury oraz pozostałe metody komunikacji dostarczone ci przez nas w formie elektronicznej spełniają prawne wymagania niniejszej komunikacji w wersji pisanej. Informacje wysłane przez nas będą uważane za dostarczone i ważne w momencie jeśli zostaną wysłane na adres email dostarczony przez ciebie na Stronie lub z którego do nas napisałeś.

10. Różnice językowe

W przypadku odstępstw w umowie pomiędzy jej wersją angielską a tłumaczoną, tekst w języku angielskim uznaje się za obowiązujący.

Polityka prywatności

1. Twoje informacje

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z czym stworzyliśmy poniższą Politykę w celu ułatwienia ci zrozumienia w jaki sposób gromadzimy, komunikujemy, ujawniamy i używamy Twoje Dane Osobowe. Poniższe punkty przedstawiają naszą politykę prywatności.

Wprowadziliśmy kilka ważnych zmian w danych, które zbieramy, i sprawiliśmy, że nasza polityka ochrony prywatności jest łatwiejsza do odczytania, aby dostosować się do nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (GDPR), które jest w pełni wdrożone od 25 maja 2018 roku.

 • Przed użyciem lub w momencie gromadzenia Danych Osobowych, informujemy o celu w jakim są one gromadzone.
 • Zgromadzimy i użyjemy Dane Osobowe zgodnie z celem, w jakim są gromadzone, określonym przez nas na realizację innych odpowiednich celi, pod warunkiem otrzymania zgody zainteresowanej jednostki lub jeśli jest to wymagane przez prawo.
 • Dane Osobowe będą przez nasz przechowywane do momentu osiągnięcia celu ich przeznaczenia.
 • Zbieranie Danych Osobowych odbywać się będzie w sposób uczciwy i zgodny z prawem, za wiedzą i zgodą jednostki zainteresowanej.
 • Dane Osobowe powinny być zgodne z celami, w jakich zostaną użyte dlatego powinny być dokładne, kompletne i zaktualizowane.
 • Dane Osobowe będą przez nas chronione poprzez odpowiednie zabezpieczenia przeciwko utracie lub kradzieży, jak również nieautoryzowanym dostępom, ujawnieniom, powielaniom, użyciu czy modyfikacji.
 • Udostępnimy naszym klientom możliwość zapoznania się z informacjami na temat naszej polityki i zasad związanych z zarządzaniem Danymi Osobowymi.

Zobowiązujemy się do prowadzenia biznesu zgodnie z powyższymi zasadami, w celu zapewnienia ochrony poufności Danych Osobowych.

Aby wyświetlić reklamy na naszych stronach używamy firm reklamowych osób trzecich. Te firmy mogą korzystać z informacji (nie zawierającej twojego imienia I nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o twoich odwiedzinach na tej lub innych stronach internetowych, w celu zareklamowania produktów lub serwisów, które znajdują się w twoim kręgu zainteresowań.

2. Jak gromadzimy informacje

Dostarczasz nam swoje Dane Osobowe w momencie zalogowania się na stronie lub w momencie jakiejkolwiek innej interakcji ze Stroną , w której podajesz nam swoje Dane Osobowe. Gromadzimy również Dane Osobowe w momencie kiedy kontaktujesz się z nami online za pomocą serwisu dla klientów lub wparcia technicznego wymagającego podania twojego adresu e-mail.

Dane Osobowe uzyskujemy również za pośrednictwem innych źródeł (online lub offline). QuickIQTest.net wykorzystuje te informacje zgodnie z prawem. Uzyskane informacje połączone z Danymi Osobowymi dostarczonymi w sposób wspomniany powyżej będą traktowane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Używamy plików, Pixel Tags and Web Beacons*, lokalnych obiektów współdzielonych, archiwum , narzędzi oraz programów pozwalających na przechowywanie danych, gromadzenia twoich preferencji, ulepszania reklam oraz gromadzenia Niezidentyfikowanych Informacji*, włącznie z Danymi Urządzenia oraz twoją interakcją ze Stroną i stronami partnerskimi.

Używamy plików Cookies*, zawierających serię liczb umożliwiających połączenie aktywności z twojej Strony z innymi zgromadzonymi informacjami o tobie i twoim profilem lub związanymi z twoją interakcją ze Stroną. Używamy session cookies* na porządku dziennym by zarządzać twoim obrazem Strony. Informacje zawarte w Cookies udzielają nam również informacji o odwiedzanych prze ciebie stronach internetowych zanim odwiedziłeś naszą Stronę oraz o stronach, które odwiedziłeś po opuszczeniu naszej Strony. Kiedy wchodzisz na te strony lub używasz otwartych wiadomości email, używamy Pixel Tags and Web Beacons* w celu wygenerowania informacji o tej akcji dla nas lub naszych dostawców. Wspomniane narzędzia pozwalają nam zmierzyć okres udzielania odpowiedzi, dokonać ulepszeń na Stronie oraz ją wypromować.

Dane o urządzeniu mogą zostać zgromadzone w momencie kiedy twoje urządzenie wchodzi w interakcje ze Stroną lub QuickIQTest.net, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na stronie używając swojego urządzenia. Jeżeli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz ustawień prywatności w twoim telefonie, prosimy odnieść się do instrukcji twojego producenta telefonu lub dostawcy serwisu by dowiedzieć się jak odpowiednio dostosować ustawienia.

Używamy program reklamujący Google, którego wymogi zostały określone w Google's Advertising Principles. Google, jako dostawca wykorzystuje cookies w celu umieszczania reklam na naszej stronie. Google używa ciasteczka DART umożliwiającego wyświetlanie reklam użytkownikom, na podstawie częstotliwości wizyt na naszej stronie lub innych stronach internetowych. Aby zrezygnować z używania plików cookie DART należy wejść na stronę , na której znajduje się polityka prywatności Google i sieci partnerskich.

Wdrożyliśmy następujące zasady:

Wraz z innymi dostawcami takimi jak Google wykorzystujemy pliki cookies będące plikami pierwszego usługodawcy (np. Google Analytics cookies) , innych usługodawców (np. DoubleClick cookie) oraz inne identyfikatory w celu zgromadzenia danych na temat odsłon danej reklamy oraz reklam związanych z funkcjonowaniem serwisu połączonego z naszą stroną.

Rezygnacja:
Użytkownicy mogą ustawić swoje preferencje , co do sposobu reklamowania się Google, za pomocą strony Google Ad Settings. Mogą również zrezygnować z reklam odwiedzając stronę Network Advertising initiative lub mogą je na trwałe usunąć za pomocą Google Analytics Opt Out Browser.

3. WAŻNE SZCZEGÓŁY:

   
 •  Jesteśmy firmą z siedzibą na Słowacji, miłym kraju w sercu Europy. Nasze serwery i biura znajdują się na Słowacji, więc Twoje informacje mogą być przesyłane, przechowywane lub przetwarzane na Słowacji. Chociaż ochrona danych, prywatność i inne prawa na Słowacji mogą nie być tak kompleksowe jak w Twoim kraju, podejmujemy wiele kroków, aby chronić Twoją prywatność. Korzystając z naszych Witryn, użytkownik rozumie i wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych do naszych placówek na Słowacji i stron trzecich, takich jak Survata.com (anonimowa ankieta), Google.com, Google.com ( Analytics, Adsense i Adwords) i Mailchimp.com - (nasz procesor poczty e-mail).  
 •  
 •  Otrzymujemy te dane od Ciebie po wypełnieniu i przesłaniu formularza na końcu testu. Niektóre dane, takie jak adres IP, urządzenie i przeglądarka, są zbierane również po odwiedzeniu naszej witryny przez Google Analytics i programy Google Adsense, których używamy na naszej stronie internetowej (więcej informacji na ich temat można znaleźć w pobliżu tego dokumentu).  
 •   
 •   Partnerzy reklamowi. Możemy współpracować z zewnętrznymi sieciami reklamowymi i giełdami w celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych lub zarządzania naszymi reklamami i wyświetlania ich w innych witrynach, a także mogą udostępniać im dane osobowe w tym celu. Wszystkie osoby trzecie, którym udostępniamy te informacje, są zobowiązane do wykorzystywania Twoich Danych osobowych w sposób zgodny z tymi zasadami. My i nasi partnerzy zewnętrzni możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia, takie jak piksele i sygnały nawigacyjne, do zbierania informacji o twoich działaniach na naszych stronach internetowych i innych stronach w celu dostarczania ukierunkowanych reklam w oparciu o twoje działania związane z przeglądaniem i zainteresowania.   
 •  
 • Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail podany na naszej stronie kontaktowej.  
 •  
 •  Staramy się ograniczyć gromadzenie danych do minimum tego, co naprawdę potrzebujemy, aby zapewnić dobrą obsługę i móc ją dalej ulepszać.  
 •  
 • Nie mamy obecnie uruchomionej kampanii pocztowej i nie mamy żadnych planów w najbliższej przyszłości. Jeśli korzystasz z naszych usług i uważamy, że możesz skorzystać z innej usługi, którą oferujemy w przyszłości, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail na ten temat. Możesz przestać otrzymywać nasze e-maile promocyjne, kontaktując się z nami.  
 •  
 •  Planujemy zachować Twoje dane przez kilka lat. Możemy również zachować i wykorzystywać Twoje dane w celu zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozwiązywania sporów, zapobiegania nadużyciom i egzekwowania naszych Umów.  
 •  
 •  W tej chwili nie planujemy ani nie planujemy w najbliższym czasie udostępniania danych innym osobom.  
 •  

4. TWOJE PRAWA

 1. Prawo do otrzymania informacji

  Dane, które mamy o naszych subskrybentach to:  - imię i nazwisko oraz adres e-mail podany na końcu testu  - adres IP i lokalizacja, z której byłeś podłączony podczas wykonywania naszego testu  - używane urządzenie i przeglądarka  - wyniki twojego testu, do którego masz dostęp po dokonaniu płatności
 2. Masz prawo dostępu, usunięcia i usunięcia

  W ciągu 30 dni od złożenia wniosku o udostępnienie tych informacji udzielimy osobie fizycznej, użytkownikowi lub subskrybentowi, dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Osoby fizyczne mogą żądać dostępu, poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji, które przechowujemy na ich temat, kontaktując się na naszej stronie kontaktowej. O ile nie jest to zabronione przez prawo, usuniemy wszelkie dane osobowe dotyczące osoby, użytkownika lub subskrybenta, z naszych serwerów na jego lub na ich żądanie. Nie ma opłat za dostęp do danych osobowych ani ich aktualizację.
 3. Prawo do obiektu

  W każdym momencie możesz zrezygnować z naszej listy mailingowej. Po prostu skontaktuj się z nami w wiadomości e-mail, którą widzisz na naszej stronie kontaktowej.
 4. "Nie śledź" ("Do Not Track") Ujawnienia

  "Nie śledź" ("Do Not Track") to standard, który jest obecnie w trakcie opracowywania. Ponieważ nie jest jeszcze sfinalizowany, przestrzegamy standardów zawartych w tych zasadach i nie monitorujemy ani nie śledzi żadnych żądań przeglądarki Do Not Track. Mimo to niektóre z naszych funkcji mogą monitorować lub śledzić żądania przeglądarki Do Not Track.

5. COPPA (Ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online)

W przypadku gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, Ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online wymaga kontroli rodziców. Federalna Komisja Handlu oraz Narodowa Agencja Ochrony Praw Konsumenta jednoczą się z zasadami COPPA, określającymi obowiązki operatorów stron internetowych oraz serwisów w celu ochrony prywatności dzieci i ich bezpieczeństwa online.

6. Nasz adres pocztowy

QuickIQTest.net
Carrer de la Cera, 18
08001 Barcelona
Spain

Pomoc techniczna oraz wszelkie pytania i wątpliwości, prosimy kieruj pod adres mailowy.


7. Warunki dotyczące zwrotów i refundacji

Produkty cyfrowe

Nie uznajemy zwrotów produktów cyfrowych w momencie potwierdzenia zamówienia oraz w momencie otrzymania produktu przez konsumenta. W przypadku jakichkolwiek problemów z otrzymanym produktem, prosimy skontaktuj się z nami.

8. Słownik Terminów

Dane Osobowe oznaczają informacje o tobie, umożliwiające twoją identyfikację, oraz informacje, które w połączeniu z innym, posiadanymi przez nas informacjami, mogą zostać użyte do twojej identyfikacji.

Pixel Tags i Web Beacons to małe znaczniki graficzne umieszczone na stronach internetowych lub na twoich e-mailach, które pozwalają nam ustalić kiedy dokonałeś poszczególnych czynności.

Cookie oznaczają małe ilości informacji, które serwer strony wysyła do twojej przeglądarki, przechowujące informację o twoim koncie, twoich preferencjach i twoim korzystaniu ze strony. Niektóre cookies są tymczasowe, podczas gdy inne mogą zostać zaprogramowane na dłuższy okres działania. "Session cookies" to tymczasowe cookies używane na przykład do zarzadzania oglądalnością strony. Twoja przeglądarka zazwyczaj wymazuje te cookies w momencie opuszczenia przez ciebie przeglądarki. "Persistent cookies" są bardziej trwałe, przechowywane są w twoim komputerze lub urządzeniu komórkowym nawet wtedy gdy opuścisz przeglądarkę.

Dane Urządzenia oznaczają informacje dotyczące urządzenia, które używasz, do zalogowania się ,korzystania lub , interakcji ze Stroną np. typ systemu operacyjnego, rodzaj telefonu komórkowego, rodzaj przeglądarki, domena, ustawienia systemu, język systemu, państwo oraz strefa czasowa urządzenia, geo lokalizacja, unikatowy identyfikator urządzenia lub inne identyfikatory urządzenia, identyfikator operatora komórkowego, platformę software twojego urządzenia oraz informacje o wersji oprogramowania.

Niezidentyfikowane Informacje oznaczają informacje, które same nie pozwalają na twoją identyfikację na przykład, dane z Pixel Tags and Web Beacons, oraz Dane Urządzenia. Niezidentyfikowane informacje mogą pochodzić z twoich Danych Osobowych.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności i dziękujemy za zaufanie.

© 2007 - 2021 QuickIQTest.net Wszelkie prawa zastrzeżone.