Quick IQ Test

www.quickiqtest.net

Villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen (dokument senast uppdaterat 12 maj 2018)

1. Godkännande av användningsvillkor

(QuickIQTest.net eller "vi" eller "oss" eller "vår") är ägaren av www.QuickIQTest.net och av de mobila och touchversionerna (sammantaget, "Sidan"). Genom att använda denna hemsida går du med på att bli bunden av dessa villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen, Integritetspolicy, alla tillämpliga lagar och reglementen, och samtycker att du är ansvarig att efterfölja alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller tillträda denna sida. Materialet som denna sida innehåller är skyddat av tillämpliga copyright- och varumärkeslagar.

2. Användarlicens

 1. Tillstånd är beviljat för att tillfälligt ladda hem en kopia av materialen (information eller mjukvara) på QuickIQTest.net's webbsida QuickIQTest.net för personlig, icke-kommersiell, tillfällig visning enbart. Detta är ett anslag av en licens, inte ett överförande av titel, och under denna licens har du inte tillåtelse att:
  1. modifiera eller kopiera materialen;
  2. använda materialen för något som helst kommersiellt syfte, eller för någon publik visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka avkoda eller baklängeskonstruera någon mjukvara bunden till QuickIQTest.net;
  4. förflytta någon copyright eller andra äganderättsnotationer från materialen; eller
  5. förflytta materialen till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
 2. Denna licens skall automatiskt avslutas om du överträder några av dessa restriktioner och kan avslutas av QuickIQTest.netnärsomhelst. Vid avslutande av din tillgång till dessa material eller vid avslutande av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material du har i din ägo, oberoende om det är i elektroniskt eller utskrivet format.

3. Friskrivningsklausul

 1. Materialen på QuickIQTest.net är tillhandahållna "som är". QuickIQTest.netgör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig och bestrider härmed alla andra garantier, inkluderade utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, eller icke-överträdelse av immaterialrätt eller andra överträdelser av rättigheter. Vidare, QuickIQTest.netgaranterar inte eller gör några kritiska anmärkningar angående riktigheten, troliga resultat, eller tillförlitligheten angående användning av materialen på dess internethemsida eller övrigt som har samband med sådana material eller på några sidor som länkar till denna sida.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter skall QuickIQTest.neteller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, skador på grund av förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott,) som härrör från användningen eller oförmågan att använda materialen på QuickIQTest.net Internetsida, även om QuickIQTest.netEller en QuickIQTest.netauktoriserad representant har notifierats muntligt eller skriftligt om risken för en sådan skada. På grund av att vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av skyldighet för följande eller oförutsedda skador, kan dessa begränsningar komma att inte gälla dig.

5. Revideringar och erratum

Materialen som förekommer på QuickIQTest.net kan inkludera tekniska, typografiska, eller fotografiska misstag. QuickIQTest.netgaranterar inte att några material på denna hemsida är riktiga, fullständiga eller aktuella. QuickIQTest.netkan komma att genomföra ändringar på materialen bundna på dess webbsida närsomhelst utan varsel. QuickIQTest.netgör dock inga åtaganden att uppdatera materialen.

6. Länkar

QuickIQTest.nethar inte granskat alla sidor länkade till dess internethemsida och är inte ansvarig för innehållet hos någon sådan länkad sida. Inkluderandet av någon länk innebär inte stöd av QuickIQTest.netför sidan. Användning av någon sådan länkad webbsida sker på användarens egen risk.

7. Modifikationer till sidans användarvillkor

QuickIQTest.netkan komma att revidera dessa användarvillkor för sin hemsida när som helst utan förvarning. Genom att använda denna hemsida samtycker du att bli bunden av den nyaste versionen av dessa användningsvillkor.

8. Styrande lagar

Alla anspråk relaterade till QuickIQTest.net skall styras av den Slovakiska staten utan hänsyn till dess motstridande lagföreskrifter.

9. Elektroniska kommunikationer

När du använder Sidan eller skickar e-post till QuickIQTest.net, kommunicerar du med oss elektroniskt och ger din tillåtelse att mottaga elektronisk kommunikation relaterat till din användning av Sidan. Vi kommer kommunicera med dig via e-post eller genom att posta notiser på Sidan. Du går med på att alla överenskommelser, notiser, yppanden och andra kommunikationer som tillhandahålls dig elektroniskt tillfredsställer alla juridiska krav på att sådan kommunikation sker skriftligt. Notiser från oss anses vara levererade till dig och effektiva när de sänds till den e-postadress du tillhandahåller på Sidan eller från vart annanstans du annars e-postar oss.

10. Lingvistisk diskrepans

Om diskrepans mellan den engelska texten om denna överenskommelse och någon översättning uppstår, gäller den engelska versionen.

Integritetspolicy

1. Din information

Din integritet är väldigt viktig för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar, använder, kommunicerar, offentliggör och tar bruk av Personlig Information*. Det följande ger en sammanfattning av vår integritetspolicy.

Vi har gjort några viktiga förändringar i vilka data vi samlar in och gjort vår integritetspolicy lättare att läsa, för att följa den nya Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), som är fullt genomförd från den 25 maj 2018.

 • Innan eller vid tidpunkten för insamling av Personlig Information* kommer vi avslöja syftet för vilket information blir insamlad.
 • Vi kommer samla och använda Personlig Information* enbart med målet att uppfylla de syften specificerade av oss and för andra kompatibla syften, om vi inte får tillgång till medgivande av den specifika individen eller om det erfordras av oss av lagen.
 • Vi kommer endast behålla Personlig Information* så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syftena.
 • Vi kommer samla Personlig Information* genom lagliga och rättvisa medel, och, där det är tillämpligt, med vetskapen och medgivandet från den specifika individen.
 • Personlig data borde vara relevant för de syften som det ska användas för, och, till den utsträckning nödvändig för de syftena, borde vara överensstämmande, komplett och aktuell.
 • Vi kommer beskydda Personlig Information* med resonabla säkerhetsskydd mot förlust eller stöld, likväl som mot obehörigt intrång, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
 • Vi kommer göra information om vår policy och vårt tillvägagångssätt i samband med förvaltningen av Personlig Information* tillgänglig för alla våra kunder.

Vi har förbundit oss att driva vårt företag I överensstämmelse med dessa principer för att kunna garantera att sekretessen i Personlig Information* är beskyddad och upprätthållen.

För att visa annonser på vår hemsida använder vi utomstående reklamföretag. Dessa företag kan komma att använda information (inte den som innehåller ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök till denna och andra hemsidor för att kunna tillhandahålla reklam om varor och tjänster som intresserar dig.

2. Hur vi samlar information

Du tillhandahåller oss med Personlig Information* när du prenumererar eller I övrigt när du förser oss med din your Personliga Information* genom din kommunikation med Sidan. Vi samlar också Personlig Information* när du kontaktar oss online för kundtjänst och annan support och använder e-post.

Vi tar också emot Personlig Information* och annan online och offline information från andra källor. QuickIQTest.net kommer använda sådan information i överensstämmelse med tillämpliga lagar. Sådan information, i kombination med Personlig Information* insamlad som föreskrivet i denna sekretessredovisning, kommer också behandlas i överensstämmelse med denna sekretessredovisning. Vi använder även cookies, Pixel Tags och Web Beacons*, lokalt delade objekt, filer, verktyg och program för att bokföra, lagra dina preferenser, förbättra vår annonsering, och samlar Icke-identifierande Information*, inkluderande enhetsdata och dina interaktioner med Sidan och våra affärspartners hemsidor.

Vi använder Cookies* som innehåller serienummer som tillåter oss att koppla din aktivitet på Sidan med annan information vi lagrar om dig i din profil eller kopplat till din kommunikation med Sidan. Vi använder session cookies* på en temporär basis, som för att hantera dina visningar av sidor på Sidan. Information från Cookies berättar också för oss om hemsidan du besökte innan du kom till Sidan och hemsidan du besöker efter att du lämnat Sidan. När du går in på dessa sidor eller öppnar e-postmeddelanden använder vi Pixel Tags och Web Beacons* för att generera en notis av den handlingen till oss, eller våra leverantörer. Dessa verktyg tillåter oss att mäta reaktioner till våra kommunikationer och förbättra Sidans sidor och kampanjer.

Enhetsdata* kan samlas när din enhet interagerar med Sidan och QuickIQTest.net, även om du inte är inloggad på Sidan och bara använder din enhet. Om du har frågor om säkerheten eller sekretessinställningarna på din mobila enhet, var vänlig referera till instruktioner från din mobila tjänsteleverantör eller tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du justerar dina inställningar.

Vi använder Googles annonseringsprogram och kraven kan summeras av Google's Advertising Principles. Google som en utomstående tjänsteleverantör använder cookies för att annonsera på vår sida. Googles användning av DART cookie tillåter det att tjäna som annonser till våra användare baserat på deras besök på vår hemsida och andra sidor på internet. Användare kan välja bort användandet av DART cookies genom att besöka Googles annons- och innehållsnätverks sekretessinställningar.

Vi har implementerat det följande:

Vi, tillsammans med utomstående leverantörer, såsom Google, använder förstahands-cookies (såsom Google Analytics cookies) och utomståendes cookies (såsom DoubleClick cookie) eller andra utomstående kännetecken tillsammans för att sammanställa data angående användarinteraktioner med annonsavtryck, och andra annonstjänstsfunktioner som de relaterar till vår hemsida.

Välja bort:
Användare kan sätta preferenser för hur Google annonserar för dig genom att använda Googles annonsinställningssida. Alternativt kan du välja bort genom att besöka ”Network Advertising initiative” välja bort sida eller använda Google Analytics Opt Out Browser add on permanent.

3. VIKTIGA DETALJER:

   
 •  Vi är ett företag baserat i Slovakien, ett trevligt land i hjärtat av Europa. Våra servrar och kontor finns i Slovakien, så din information kan överföras till, lagras eller behandlas i Slovakien. Även om skyddet av personuppgifter, privatliv och andra lagar i Slovakien kanske inte är lika omfattande som de i ditt land, tar vi många steg för att skydda din integritet. Genom att använda våra webbplatser förstår du och samtycker till insamling, lagring, bearbetning och överföring av din information till våra anläggningar i Slovakien och de tredje parter som Survata.com (anonym plattform för undersökningar), Google.com, Google.com ( Analytics, Adsense och Adwords) och Mailchimp.com - (vår e-postprocessor).  
 •  
 •  Vi får dessa uppgifter från dig när du fyller i och skickar in formuläret i slutet av testet. Några av data som din IP, enhet och webbläsare samlas också direkt efter att du besökt vår webbplats av Google Analytics och Google Adsense-program som vi använder på vår hemsida (du kan läsa mer om dem i närheten av och i det här dokumentet).  
 •   
 •   Reklampartner. Vi kan samarbeta med tredjepartsannonser och -utbyten för att visa annonsering på våra webbplatser eller att hantera och betjäna vår annonsering på andra webbplatser och kan dela personuppgifter med dem för detta ändamål. Alla tredje parter som vi delar denna information med är skyldiga att använda din personliga information på ett sätt som överensstämmer med denna policy. Vi och våra partners från tredje part kan använda cookies och annan spårningsteknik, till exempel pixlar och webbbeacons, för att samla information om dina aktiviteter på våra webbplatser och andra webbplatser för att ge dig riktade annonser baserat på dina aktiviteter och intressen för webbläsning.   
 •  
 • Du kan enkelt kontakta oss via e-post som finns på vår kontaktsida.  
 •  
 •  Vi försöker begränsa insamlingen av data till det lägsta av vad vi verkligen behöver för att tillhandahålla en bra service och för att kunna förbättra den ytterligare.  
 •  
 • Vi har ingen mailkampanj för tillfället och har inga planer inom en snar framtid. Om du använder någon av våra tjänster och vi tror att du kan dra nytta av att använda en annan tjänst som vi erbjuder i framtiden, kan vi skicka dig ett mail om det. Du kan sluta ta emot våra kampanjemail genom att kontakta oss.  
 •  
 •  Vi planerar att behålla dina data i några år. Vi kan också behålla och använda din information för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister, förhindra missbruk och genomdriva våra avtal.  
 •  
 •  För närvarande planerar vi inte eller har några planer inom den närmaste framtiden att dela dina uppgifter med någon annan.  
 •  

4. DINA RÄTTIGHETER

 1. Rätt att bli informerad

  Uppgifterna om våra abonnenter är:  - Namnet och e-postmeddelandet som du angav i slutet av testet  - IP-adress och plats från vilken du var ansluten när du gjorde vårt test  - enheten och webbläsaren du använde  - Resultaten av ditt test, som du kan komma åt efter betalning
 2. Du har rätt till åtkomst, rättelse och borttagning

  Vi kommer att ge en individ, antingen du eller en abonnent, tillgång till all personlig information vi håller om dem inom 30 dagar efter begäran om den informationen. Personer kan begära att få tillgång till, korrigera, ändra eller radera information vi håller om dem genom att kontakta oss på vår kontaktsida. Om det inte är lagligt förbjudet tar vi bort personlig information om en person, antingen du eller en abonnent, från våra servrar på din eller deras begäran. Det är ingen kostnad för en person att få tillgång till eller uppdatera sin personliga information.
 3. Rätt till objekt

  Du kan när som helst avregistrera dig från vår adresslista. Kontakta oss bara på e-postmeddelandet som du ser på vår kontaktsida.
 4. "Do Not Track" Disclosure

  "Do Not Track" är en standard som för närvarande är under utveckling. Eftersom det ännu inte har slutförts följer vi standarderna i den här politiken och övervakar inte eller följer några begärningar för spår inte webbläsare. Som sagt kan vissa av våra funktioner ha möjlighet att övervaka eller följa Spåra inte webbläsarbegäran.

5. COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

När det kommer till insamlingen av personlig information från barn under 13 sätter Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) föräldrarna i kontroll. The Federal Trade Commission, nationens konsumentskyddsbyrå, upprätthåller COPPA regeln, vilken definierar vad operatörer på hemsidor och tjänster online måste göra för att skydda barns sekretess och trygghet online.

6. Vår postadress

QuickIQTest.net
Carrer de la Cera, 18
08001 Barcelona
Spain

För support och vilka frågor/bekymmer som helst, kontakta oss på:


7. Retur och återbäringspolicy

Digitala produkter

Vi ger inte återbäring för digitala produkter efter att ordern är bekräftad och produkten är mottagen av kunden. Vi rekommenderar att kontakta oss för assistans om du upplever några problem med att mottaga våra produkter.

8. Ordlista

Osobné údajePersonlig Information innebär information om dig som specifikt identifierar dig eller, när den kombineras med annan information vi har, kan användas för att identifiera dig.

Pixel Tags and Web Beacons innebär små grafiska bilder som placerats på sidorna på hemsidan eller i våra mejl som tillåter oss att besluta om huruvida du har utfört vissa handlingar.

Cookie innebär en liten kvantitet av information som en webbserver skickar till din webbläsare som lagrar information om ditt konto, dina preferenser och din användning av Sidan. Vissa cookies är tillfälliga, medan andra kan bli konfigurerade att räcka längre. "Session cookies" är temporära cookies som används av olika anledningar, såsom att hantera hur många gånger en sida har visats. Din webbläsare raderar vanligtvis session cookies när du avslutat webbläsaren. "Persistent cookies" är mer permanenta cookies som lagras på din dator eller mobile enheter även efter du avslutat din webbläsare.

Enhetsdata innebär information angående en enhet du använder för att tillträda, använda eller interagera med Sidan, såsom en operatörssystemstyp eller mobil enhetsmodell, webbläsartyp, domän och andra systeminställningar, språket ditt system använder och landet eller tidszonen på din enhet, geo-plats, unika enhetsidentifikationer eller andra enhetsidentifikationer, mobiltelefonstransportörsidentifikation och information om enhetens mjukvaruplatå samt information om hårdvaran.

Icke-identifierande Information innebär information that som ensamt inte kan identifier dig, inkluderande data från Cookies, Pixel Tags och Web Beacons, och enhetsdata. Icke-identifierande Information kan komma från Personlig Information.

Tack för att du tog dig tid att lära dig om vår integritetspolicy, och tack för att du lita på oss.

© 2007 - 2021 QuickIQTest.net Alla rättigheter förbehållna.