Γρήγορο Τεστ IQ

www.quickiqtest.net

Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας (τελευταία ανανέωση στις 12 Μαΐου 2018)

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο (QuickIQTest.net ή "εμείς" ή "μας") είναι ο ιδιοκτήτης του www.QuickIQTest.net και των εκδόσεων για κινητά και αφή and touch versions (από κοινού, της "Σελίδας"). Έχοντας πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όλους τους νόμους και κανονισμούς σε ισχύ και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε σχετικό τοπικό νόμο. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα. Το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύεται από τον σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορίου.

2. Άδεια χρήσης

 1. Δίδεται άδεια για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο του περιεχομένου (πληροφορίες ή λογισμικό) στη ιστοσελίδα του QuickIQTest.net's QuickIQTest.net για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή χρήση. Αυτό είναι παραχώρηση άδειας, όχι μεταφορά τίτλου και υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε να:
  1. τροποποιήσετε ή αντιγράψετε το περιεχόμενο,
  2. χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο για εμπορικό σκοπό ή δημόσια προβολή (εμπορική ή μη);
  3. επιχειρήσετε να τροποποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό περιέχεται στο QuickIQTest.net;
  4. αφαιρέσετε πνευματικά δικαιώματα ή σημειογραφίες ιδιοκτησίαςαπό το περιεχόμενο ή
  5. να μεταφέρετε το περιεχόμενο σε άλλο άτομο ή να το αντιγράψετε σε άλλον server.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις απαγορεύσεις και μπορεί να τερματιστεί από την QuickIQTest.netοποιαδήποτε στιγμή. Με το πέρας της χρήσης αυτού του περιεχομένου ή με το πέρας αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε στη κατοχή σας είτε ηλεκτρονικά είτε σε εκτυπώσιμη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

 1. Το περιεχόμενο του QuickIQTest.net παρέχεται "όπως είναι". Η Υoovle Co. δε παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή εννοούμενες οπότε αποποιείται και ακυρώνει κάθε άλλη εγγύηση συμπεριλαμβανομένων των άνευ ορίων, εννοούμενων εγγυήσεων ή όρους εμπορίου ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, η QuickIQTest.netδεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, στα αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του περιεχομένου στη διαδικτυακή της ιστοσελίδα ούτε σχετίζεται με περιεχόμενο ή σελίδες που συνδέονται με αυτήν.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η QuickIQTest.netή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για βλάβες (συμπεριλαμβανομένων, άνευ ορίων, των βλαβών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή εξαιτίας διακοπής επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου στην ιστοσελίδα QuickIQTest.net, ακόμα και αν η QuickIQTest.netή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της έχει πληροφορηθεί προφορικά ή γραπτά για τη πιθανότητα τέτοιας βλάβης. Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε εννοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς υπαιτιότητας για επακόλουθες ή τυχαίες βλάβες, αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς.

5. Διορθώσεις και Τυπογραφικά Λάθη

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο QuickIQTest.net μπορεί να έχει τεχνικά, τυπογραφικά η φωτογραφικά λάθη. Η QuickIQTest.netδεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο στην ιστοσελιδα της είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή επίκαιρο. Η QuickIQTest.netμπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στην ιστοσελίδα της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Όμως η QuickIQTest.netδε δεσμεύεται για την ανανέωση του περιεχομένου.

6. Σύνδεσμοι

Η QuickIQTest.netδεν έχει ελέγξει όλες τις σελίδες που συνδέονται με τη διαδικτυακή της ιστοσελίδα και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο κανενός τέτοιου συνδέσμου. Η ένταξη τέτοιων συνδέσμων δεν σημαίνει υποστήριξή τους από την QuickIQTest.net. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων είναι στην ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Χρήσης Σελίδας Τροποποιήσεις

Η QuickIQTest.netμπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεσετ από την εκάστοτε έκδοση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Κυβερνών Νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το QuickIQTest.net διέπεται από τους νόμους τoy Kράτους της Σλοβακίας xωρίς μέριμνα για υποχρέωση σε νομικές ρήτρες.

9. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν χρησιμοποιείτε τη Σελίδα ή στέλνετε email στο QuickIQTest.net, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αποδέχεστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις σχετικές με τη χρήση της Σελίδας. Θα επικοινωνούμε μαζί σας με email ή με ανακοινώσεις στη Σελίδα. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, και άλλη επικοινωνία που σας παρέχεται ηλεκτρονικά ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας. Ειδοποιήσεις από εμάς θεωρείται ότι σας παραδίδονται όταν αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλωσατε στη Σελίδα ή από όπου αλλού μας έχετε στείλει email.

10. Γλωσσικές αντιφάσεις

Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης του κειμένου και κάθε άλλης μετάφρασης, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Οι πληροφορίες σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς. Για αυτό, αναπτύξαμε αυτή τη Πολιτική έτσι ώστε να καταννοήσετε πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και κάνουμε χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών*. Παρακάτω θα βρείτε τη πολιτική μας.

Κάναμε κάποιες σημαντικές αλλαγές σε ό, τι δεδομένα συλλέγουμε και καθιστούσαμε πιο εύκολη την ανάγνωση της πολιτικής μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των γενικών δεδομένων (GDPR), ο οποίος εφαρμόζεται πλήρως από τις 25 Μαΐου 2018.

 • Πριν ή κατά τη διάρκεια συλλογής Προσωπικών Πληροφοριών*, θα διευκρινίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η συλλογή.
 • Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες* μόνο για να ικανοποιήσουμε τους σκοπούς που ορίζουμε και για άλλους αντίστοιχους σκοπούς, εκτός αν έχουμε τη συγκατάθεση του ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Θα διατηρήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες* μόνο για όσο χρειάζεται για αυτούς τους σκοπούς.
 • Θα συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες* με νόμιμα και δίκαια μέσα και με τη γνώση και συγκατάθεση του ατόμου.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν και εφόσον απαιτείται να είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και επίκαιρα.
 • Θα προστατεύσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες* με λογική προφύλαξη ενάντια σε απώλεια ή κλοπή καθώς και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, δημοσιοποίηση, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
 • Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμη στους πελάτες μας τη πολιτική και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών*.

Δεσμευόμαστε να επιχειρούμε σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε τη προστασία και διατήρηση της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Πληροφοριών*.

Για να εμφανίζονται διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων. Αυτές οι εταιρείες ίσως χρησιμοποιήσουν πληροφορίες (χωρίς το όνομα σας, τη διεύθυνσή σας, το mail σας ή το τηλέφωνό σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτό και άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις προιόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν.

2. Πως συλλέγουμε Πληροφορίες

Μας δηλώνετε τις Προσωπικές Πληροφορίες* σας όταν εγγράφεστε ή όταν μας δηλώνετε τις Προσωπικές Πληροφορίες* κατά την επικοινωνία σας με τη Σελίδα. Συλλέγουμε επίσης Προσωπικές Πληροφορίες* όταν επικοινωνείτε μαζί μας online για εξυπηρέτηση πελατών και άλλη υποστήριξη μέσω email.

Επίσης λαμβάνουμε Προσωπικές Πληροφορίες* και άλλες online και εκτός σύνδεσης πληροφορίες από Άλλες Πηγές. Το QuickIQTest.net θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Τέτοιες πληροφορίες, όταν συνδυάζονται με Προσωπικές Πληροφορίες* που συλλέγονται όπως προβλέπεται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα διαχειρίζονται επίσης σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies, Pixel Tags και Web Beacons*, τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα, αρχεία, εργαλεία και προγράμματα για να κρατάμε αρχεία, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας, να βελτιώνουμε τις διαφημίσεις μας και να συλλέγουμε Μη-Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες*, συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων Συσκευής και την αλληλλεπίδρασή σας με τη Σελίδα και τις ιστοσελίδες των Εταίρων μας.

Χρησιμοποιούμε Cookies* που περιέχουν σειριακούς αριθμούς που μας επιτρέπουν να συνδέουμε τις ενέργειές σας στη Σελίδα με άλλες πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς στο προφίλ σας ή όπως σχετίζονται με την αλληλλεπίδρασή σας στη Σελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας* σε προσωρινή βάση, για να διαχειριζόμαστε το πως βλέπετε τις σελίδες στη Σελίδα. Πληροφορίες από τα Cookies μας λένε επίσης ποιά ιστοσελίδα επισκεφθήκατε πριν έρθετε στη Σελίδα μας και ποια ιστοσελίδα επισκέπτεστε αφού βγείτε από τη Σελίδα μας. Όταν ανοίγετε αυτές τις σελίδες ή μηνύματα email χρησιμοποιούμε Pixel Tags και Web Beacons* για να λαμβάνουμε τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις εμείς ή οι Πωλητές μας. Αυτά τα εργαλεία μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την απόκριση στην επικοινωνία μας και να βελτιώσουμε τη Σελίδα μας και τις διαφημίσεις μας.

Δεδομένα Συσκευής* μπορεί να συλλεχθούν όταν η συσκευή σας αλληλλεπιδρά με τη Σελίδα και την QuickIQTest.net, ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένος στη Σελίδα από τη συσκευή σας. Αν έχετε απορίες για τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου της κινητής σας συσκευής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο πάροχό σας ή στο κατασκευαστή της συσκευής σας για να μάθετε πως να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιούμε πρόγραμμα διαφημίσεων της Google και οι απαιτήσεις συνοψίζονται στο Google's Advertising Principles. Η Google, σαν τρίτος πωλητής, χρησιμοποιεί cookies για τις διαφημίσεις στη σελίδα μας. Η χρήση του DART cookie απο τη Google επιτρέπει να προωθεί διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση την επίσκεψή τους στη σελίδας μας και σε άλλες σελίδες στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν να μη συμμετέχουν στο DART cookie με το να επισκεφθούν τη πολιτική της Google σχετικά με τις διαφημίσεις και το απόρρητο διαδικτυακού περιεχομένου.

Έχουμε εφαρμόσει τα εξής:

Μαζι με τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, όπως η Google, χρησιμοποιούμε οικεία cookies (όπως τα Google Analytics cookies) και εξωτερικά cookies (όπως DoubleClick cookie) ή άλλα εξωτερικά αναγνωριστικά για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την αλληλλεπίδραση των χρηστών με εντυπώσεις διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες διαφημίσεων όπως σχετίζονται με την ιστοσελίδας μας.

Επιλέγοντας να μη συμμετέχετε:
Επιλέγοντας να μη συμμετέχετε: Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις για το πως τους προωθεί διαφημίσεις η Google, χρησιμοποιώντας τη σελίδα της Ρυθμίσεις Διαφημίσεων. Εναλλακτικά μπορείτε να μη συμμετέχετε με το να επισκεφθείτε τη σελίδα Network Advertising initiative opt out page ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Google Analytics Opt Out Browser.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

   
 •  Είμαστε μια εταιρεία που εδρεύει στη Σλοβακία, μια ωραία χώρα στην καρδιά της Ευρώπης. Οι διακομιστές και τα γραφεία μας βρίσκονται στη Σλοβακία, επομένως οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν ή να μεταποιηθούν στη Σλοβακία. Αν και η προστασία δεδομένων, η ιδιωτικότητα και άλλοι νόμοι της Σλοβακίας μπορεί να μην είναι τόσο ολοκληρωμένοι όσο εκείνοι της χώρας σας, λαμβάνουμε πολλά μέτρα για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Χρησιμοποιώντας τους ιστοτόπους μας, κατανοείτε και συμφωνείτε με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά των πληροφοριών σας στις εγκαταστάσεις μας στη Σλοβακία και σε τρίτα μέρη όπως η Survata.com (πλατφόρμα ανώνυμων ερευνών), Google.com, Google.com ( Analytics, Adsense και Adwords) και Mailchimp.com - (επεξεργαστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  
 •  
 •  Τα στοιχεία αυτά θα λάβουμε από εσάς αφού συμπληρώσετε και υποβάλετε τη φόρμα στο τέλος της δοκιμής. Ορισμένα από τα δεδομένα όπως η IP, η συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγονται επίσης αμέσως μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας από τα προγράμματα Google Analytics και Google Adsense που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτά κοντά σε αυτό και σε αυτό το έγγραφο).  
 •   
 •   Διαφημιστές. Μπορούμε να συνεργαστούμε με διαφημιστικά δίκτυα και ανταλλαγές τρίτων για να προβάλλουμε διαφημίσεις στους ιστοτόπους μας ή για να διαχειριζόμαστε και να προβάλλουμε τη διαφήμισή μας σε άλλους ιστότοπους και μπορεί να μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μαζί τους για το σκοπό αυτό. Όλοι οι τρίτοι με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο που είναι συνεπής με αυτήν την πολιτική. Εμείς και οι τρίτοι συνεργάτες μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως pixels και web beacons, για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στους ιστότοπούς μας και σε άλλους ιστότοπους, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένη διαφήμιση βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας.   
 •  
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εύκολα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στη σελίδα επαφών μας.  
 •  
 •  Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη συλλογή δεδομένων στο ελάχιστο ό, τι πραγματικά χρειαζόμαστε για να παρέχουμε μια καλή υπηρεσία και να μπορούμε να την βελτιώσουμε περαιτέρω.  
 •  
 • Δεν έχουμε καμία καμπάνια αλληλογραφίας που εκτελείται αυτή τη στιγμή και δεν έχει σχέδια στο εγγύς μέλλον. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας και νομίζουμε ότι μπορεί να επωφεληθείτε από τη χρήση μιας άλλης υπηρεσίας που προσφέρουμε στο μέλλον, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με αυτό. Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνώντας μαζί μας.  
 •  
 •  Σκοπεύουμε να κρατήσουμε τα δεδομένα σας για λίγα χρόνια. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές, να αποτρέψουμε την κατάχρηση και να επιβάλουμε τις Συμφωνίες μας.  
 •  
 •  Προς το παρόν δεν σχεδιάζουμε και δεν έχουμε σχέδια στο εγγύς μέλλον να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε άλλο.  
 •  

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης

  Τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με τους συνδρομητές μας είναι:  - το όνομα και το email που καταχωρίσατε στο τέλος της δοκιμής  - τη διεύθυνση IP και τη θέση από την οποία συνδεθήκατε κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας  - τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε  - τα αποτελέσματα της δοκιμής σας, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μετά την πληρωμή
 2. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εξάλειψης

  Θα δώσουμε σε ένα άτομο, είτε εσείς είτε ένας Συνδρομητής, πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με αυτές εντός 30 ημερών από κάθε αίτημα για αυτές τις πληροφορίες. Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση, να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με αυτές επικοινωνώντας στη σελίδα επαφών μας. Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, θα καταργήσουμε τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο, είτε εσείς είτε κάποιον Συνδρομητή, από τους διακομιστές μας κατόπιν αιτήματός σας. Δεν υπάρχει χρέωση για ένα άτομο να έχει πρόσβαση ή να ενημερώνει τα προσωπικά του στοιχεία.
 3. Δικαίωμα αντικρούσεως

  Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα μας οποιαδήποτε στιγμή. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας στο email που βλέπετε στη λίστα επαφών μας.
 4. Αποκάλυψη "Δεν παρακολουθείς" ("Do Not Track")

  "Do Not Track" είναι ένα πρότυπο που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Επειδή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, τηρούμε τα πρότυπα αυτής της πολιτικής και δεν παρακολουθούμε ή ακολουθούμε τα αιτήματα του προγράμματος περιήγησης Do Not Track. Τούτου λεχθέντος, μερικές από τις δυνατότητές μας μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ή να ακολουθούν τα μηνύματα πλοήγησης Do Not Track.

5. COPPA (Διαδικτυακή Προστασία Παιδικών Προσωπικών Δεδομένων)

Όσον αφορά τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών παιδιών κάτω των 13, η Πολιτική Προστασίας Παιδικών Προσωπικών Δεδομένων θέτει τους γονείς σε έλεγχο. Η αρχή προστασίας καταναλωτή, ενισχύει τη Πολιτική Προστασίας Παιδικών Προσωπικών Δεδομένων, που ορίζει τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών για να προστατεύουν το παιδικό απόρρητο και ασφάλεια.

6. Η διεύθυνσή μας

QuickIQTest.net
Carrer de la Cera, 18
08001 Barcelona
Spain

Για υποστήριξη και ερωτήσεις/παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:


7. Πολιτική Επιστροφών και Αποζημιώσεων

Ψηφιακά προιόντα

Δε δίνουμε επιστροφή για ψηφιακά προιόντα μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας και παραλαβής του προιόντος από το πελάτη Προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια αν έχετε πρόβλημα παραλαβής των προιόντων μας.

8. Λεξικό Όρων

Προσωπικές Πληροφορίες είναι οι πληροφορίες για εσάς που σας ταυτοποιούν ή συνδυαζόμενες με άλλες πληροφορίες που έχουμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν.

Pixel Tags και Web Beacons είναι μικροσκοπικές εικόνες γραφικών τοποθετημένες σε ιστοσελίδες ή στα email μας που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε αν κάνατε μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Cookie σημαίνει ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που ένας διαδικτυακός server στέλνει στον browser σας που αποθηκεύει πληροφορίες για το λογαριασμό, τις προτιμήσεις και τη χρήσης σας στη Σελίδα. Μερικά cookies είναι προσωρινά ενώ άλλα ίσως είναι ρυθμισμένα να διαρκούν περισσότερο. Τα "cookies συνεδρίας" έίναι προσωρινά cookies που χρησιμοποιούνται για ποικίλους λόγους, όπως διαχείριση εμφάνισης σελίδας. Ο browser σας συνήθως διαγράφει τα cookies συνεδρίας με το που τον κλείσετε. Τα "Διαρκή cookies" είναι πιο μόνιμα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή τη κινητή σας συσκευή ακόμα και όταν έχετε κλείσει τον browser.

Δεδομένα Συσκευής σημαίνει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση, χρήση ή αλληλλεπίδραση με τη Σελίδα, όπως λειτουργικό σύστημα,ή μοντέλο κινητού, είδος Browser, domain και άλλες ρυθμίσεις συστήματος, τη γλώσσα του συστήματό σας και τη χώρα και ζώνη ώρας της συσκευής σας, τη τοποθεσία σας, το αναγνωριστικό συσκευής, πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας, λογισμικό κινητού και πληροφορίες συσκευής.

Μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες σημαίνει πληροφορίες που από μόνες τους δε μπορούν να σας ταυτοποιήσουν, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από Cookies, Pixel Tags και Web Beacons, και Δεδομένα Συσκευής. Οι μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να προκύπτουν από τις Προσωπικές Πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε για να μάθετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη μας.

© 2007 - 2021 QuickIQTest.net Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.